บอกต่อเพื่อน เก็บบันทึก ตั้งเป็นหน้าแรก
| หน้าแรก | สาระ |

ตรวจสอบระดับน้ำจากกล้อง CCTV กรมชลประทาน