บอกต่อเพื่อน เก็บบันทึก ตั้งเป็นหน้าแรก
| หน้าแรก | สาระ |

รายชื่อหมวด

  ทั่วไป
  ออกแบบบ้าน
  ขั้นตอนการปลูกสร้างบ้าน
  ก่อนจะซื้อบ้าน
  ตกแต่งบ้าน
  ดูแลรักษาบ้าน
  ลดค่าใช้จ่ายในบ้าน
  ออกแบบจัดสวน
  การขายบ้านหลังเก่า
  การย้ายบ้าน
  กฏหมายน่ารู้
  สินค้าราคาพิเศษ    หมวด
การขายบ้านหลังเก่า
หัวข้อสาระ


คิดจะขายบ้านเก่า ควรทำไงดี
เทคนิคการเพิ่มราคาบ้านแบบทันใจ
ภาษี ขายบ้านเก่า เพื่อซื้อบ้านใหม่ ?
ขายบ้านอย่างไร....ไม่ต้องเสียภาษี

        ภาษี ขายบ้านเก่า เพื่อซื้อบ้านใหม่ ?

หมวด : การขายบ้านหลังเก่า    
จำนวนคนอ่าน 8451    

ภาษี ขายบ้านเก่า เพื่อซื้อบ้านใหม่ ?

ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย กรณีขายบ้านหลังเก่า และซื้อบ้านหลังใหม่ ยังมีผลใช้บังคับอยู่หรือเปล่า และวิธีการต้องทำอย่างไร

ผู้ที่ขายบ้านเก่า แล้วไปซื้อบ้านใหม่ ภาษีเงินได้ ที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย(สำนักงานที่ดิน) สามารถขอคืนได้ หมายถึงว่า เวลาขายบ้านไป เราจะถูกหักภาษีไว้ก่อน เมื่อถึงรอบชำระภาษีก็ไปขอคืนได้ ทั้งนี้ คุณต้องมีการซื้อบ้านหลังใหม่ด้วยนะ, วิธีการ คือ ต้องยื่นคำร้องขอภาษีเงินที่ หัก ณ ที่จ่าย โดยใช้แบบฟอร์ม ค.10 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพากรสาขาท้องที่ที่ผู้มีเงินได้มีภูมิลำเนาอยู่ โดยใช้หลักฐานดังนี้ 1.ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่าภาเงินได้ ฉบับที่กรมที่ดินออกให้ สำหรับการขายบ้านหลังเดิม 2.สำเนาคู่ฉบับสัญญาซื้อบ้านบ้านหลังเดิม 3.สำเนาคู่ฉบับสัญญาซื้อขายบ้านหลังใหม่ 4.สำเนาทะเบียนบ้าน(หลังใหม่)ของผู้มีเงินได้ กรณีที่ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังเดิมน้อยกว่า 1 ปี,ครั้งนี้เอาแค่เบื้องต้นก่อน ยังมีรายละเอียดเงื่อนไขบางอย่างเช่น ระยะเวลาในการขาย-ซื้อ,จำนวนเงินที่ได้รับการยกเว้น ฯลฯ หากสนใจลองเข้าไปดูเว็บไซต์ กรมสรรพากร www.rd.go.th ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับ 125 ก็ได้ครับ