บอกต่อเพื่อน เก็บบันทึก ตั้งเป็นหน้าแรก
| หน้าแรก | สาระ |

รายชื่อหมวด

  ทั่วไป
  ออกแบบบ้าน
  ขั้นตอนการปลูกสร้างบ้าน
  ก่อนจะซื้อบ้าน
  ตกแต่งบ้าน
  ดูแลรักษาบ้าน
  ลดค่าใช้จ่ายในบ้าน
  ออกแบบจัดสวน
  การขายบ้านหลังเก่า
  การย้ายบ้าน
  กฏหมายน่ารู้
  สินค้าราคาพิเศษ    หมวด
ลดค่าใช้จ่ายในบ้าน
หัวข้อสาระ


มาช่วยชาติประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายในบ้านกันเถอะ
108 วิธีประหยัดพลังงาน
วิธีประหยัดน้ำมัน
บ้านกับการประหยัดพลังงาน
การประหยัดพลังงานระบบแสงสว่างในอาคาร
10 วิธีใช้น้ำอย่างประหยัดและถูกวิธี
ข้อดี-เสียของเครื่องซักผ้าแต่ละชนิด
วิธีคำนวณรายจ่ายจากค่าไฟเมื่อใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ
แอร์มุ้ง แอร์ตัวเล็กให้ความเย็นเฉพาะในมุ้ง
มารู้จักเครื่องซักผ้ากันเถอะ
ครัวประหยัดและปลอดภัย เราทำได้
ห้อง(ประหยัด)น้ำ
ฉลาดใช้ตู้เย็น
มาใช้ห้องน้ำแบบประหยัดน้ำกันเถอะ
วิธีเลือกเครื่องปรับอากาศให้ประหยัดพลังงาน
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่บ้านคุณ ทำให้คุณจนได้แค่ไหน
NGV-LPG-แก๊สโซฮอล์...อย่างไหนคุ้มสุด?
ปฏิบัติการ 3 ขั้น เพื่อประหยัดน้ำมัน
ครัวประหยัดและปลอดภัย เราทำได้
ใช้ห้องน้ำแบบประหยัดน้ำกันเถอะ
ฉลาดใช้ตู้เย็น
วิธีเลือกซื้อและดูแลเตาอบไมโครเวฟ
โรงกลั่นไบโอดีเซล ขอนแก่นสร้างเป็นต้นแบบ
โทรทัศน์...ของง่ายๆ แต่เลือกไม่ถูก ?
10 วิธีประหยัดค่าเบี้ยประกันภัย
หลอดไฟประหยัดพลังงาน

        ข้อดี-เสียของเครื่องซักผ้าแต่ละชนิด

หมวด : ลดค่าใช้จ่ายในบ้าน    
จำนวนคนอ่าน 32990    

ข้อดี-เสียของเครื่องซักผ้าแต่ละชนิด

เครื่องซักผ้าที่เราเห็นอยู่ในท้องตลาดแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ เครื่องซักผ้าแบบถัง
เดี่ยว และเครื่องซักผ้าแบบถังคู่

เครื่องซักผ้าแบบถังเดี่ยว เป็นเครื่องซักผ้าแบบฝาหน้า หรือเรียกอีก
อย่างว่าเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ เครื่องซักผ้าแบบนี้จะมีความจุและซักผ้าได้ในปริมาณมาก
สามารถควบคุมปริมาณน้ำและผงซักฟอกได้เอง ผู้ใช้เพียงแต่ใส่ผ้าทั้งหมดเข้าไปครั้งเดียว
และตั้งโปรแกรมที่มีในเครื่องให้เหมาะกับประเภทของผ้าส่วนใหญ่ หลังจากนั้นเครื่องจะทำ
การใส่น้ำ ใส่ผงซักฟอกเปลี่ยนถ่ายน้ำซักใหม่ รวมถึงปั่นแห้งทั้งหมดเองอัตโนมัติ จนเสร็จผู้
ใช้เพียงนำเอาไปตากเท่านั้น

ข้อดี ของเครื่องซักผ้าแบบนี้ คือ ความสะดวกในการใช้ เนื่องจากเป็นระบบ
อัตโนมัติ ผู้ใช้ไม่ต้องยุ่งยากในการเปลี่ยนถ่ายน้ำเองเหมือนถังคู่ นอกจากนี้ในรุ่นที่มีราคาสูง
จะมีระบบควบคุมอุณหภูมิน้ำให้เหมาะสมกับการซัก สามารถซักผ้านวมได้ง่ายกว่า เครื่อง
ซักผ้าแบบถังเดี่ยวจึงเหมาะสำหรับบ้านที่อยู่ด้วยกันไม่เกิน 3 คน ผู้ใช้อยู่ในวัยทำงานที่ยัง
โสด หรือบ้านที่ต้องการความสะดวกสบายมากกว่าเรื่องประหยัดไฟและน้ำ เพียงจับเสื้อผ้า
ใส่เครื่อง แล้วกดซักเครื่องจะทำงานอัตโนมัติจนเสร็จในระหว่างนั้นเราก็สามารถไปทำอย่าง
อื่น

ข้อเสีย ของเครื่องถังเดี่ยว คือ มีราคาแพง เพราะเป็นระบบอัตโนมัติและเทคโนโล-
ยี ซักได้ช้ากว่าเครื่องถังคู่ โดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ 1 ชั่วโมงต่อการซักหนึ่งครั้ง เปลืองน้ำ
มากกว่า นอกจากนี้การติดตั้งยังยุ่งยากกว่า เพราะต้องเดินท่อน้ำจากก๊อกเข้าเครื่องโดยตรง
วันไหนน้ำไม่ไหล ก็กลับมานั่งซักมือเหมือนเดิม

เครื่องซักผ้าแบบถังคู่ เป็นเครื่องซักผ้าแบบเปิดฝาบน แยกส่วนระหว่าง
ถังซักกับถังปั่นแห้ง เครื่องซักผ้าแบบนี้ผู้ใช้จะต้องเปิดน้ำใส่เอง ใส่ผงซักฟอกเอง ตั้งเวลาปั่น
เอง ซักเสร็จก็ยกใส่ถังปั่นเอง

ข้อดี ของเครื่องซักผ้าแบบถังคู่ คือ ติดตั้งและเคลื่อนย้ายได้ง่าย สะดวก จะเลือก
ต่อท่อน้ำหรือจะตักน้ำใส่เองก็ได้ สามารถซักผ้าได้เร็ว เพราะตั้งเวลาซักเอง หากคิดว่าพอ
แล้วก็สามารถปิดได้ทันที ตัวถังปั่นเร็วและผ้ามีการกลับไปไปมาทั่วถึงกว่า สะดวกต่อการ
แยกซัก เช่น ผ้าที่ไม่ต้องการปั่นแห้ง พอซักเสร็จก็ยกเอามาบิดเอง เป็นต้น ที่สำคัญราคาถูก
กว่าเครื่องแบบถังเดี่ยวเกือบเท่าตัว เครื่องถังคู่จะเหมาะสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ ที่ต้อง
ซักผ้าในปริมาณมากๆ และต้องการความรวดเร็วในการซัก ปัจจุบันแบบถังคู่ก็มีฟังก์ชั่นการ
เลือกซักผ้าแต่ละประเภทให้เหมาะสมตามเนื้อผ้าแล้ว

ข้อเสีย ของเครื่องซักผ้าแบบถังคู่ คือ ผู้ใช้ต้องคอยเปลี่ยนน้ำ และเปลี่ยนถังเอง
และอายุการใช้งานของเครื่องค่อนข้างจะสั้นกว่าแบบถังเดี่ยว

ข้อเปรียบเทียบ ระหว่างเครื่องซักผ้าทั้ง 2 แบบ จะเห็นว่า เครื่องซักผ้า
แบบถังเดี่ยว จะเหมาะสำหรับผู้ใช้หรือครอบครัวที่มีปริมาณการซักไม่มาก และต้องการ
ความสะดวกสบาย ในขณะที่เครื่องซักผ้าแบบถังคู่ จะเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการซักผ้าครั้ง
ละมากๆ และต้องการความรวดเร็วในการซัก รวมถึงความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายเครื่อง
ซักหากอยู่ในบ้านที่มีพื้นที่จำกัด เมื่อเทียบแล้วทั้งสองแบบก็จะมีข้อเด่นข้อด้อยไม่น้อยกว่า
กัน ส่วนจะเลือกแบบไหนขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคน

ขอขอบคุณ นิตยสาร โฮมบายเยอร์ไกด์ แหล่งที่มาของความรู้นี้