บอกต่อเพื่อน เก็บบันทึก ตั้งเป็นหน้าแรก
| หน้าแรก | สาระ |

รายชื่อหมวด

  ทั่วไป
  ออกแบบบ้าน
  ขั้นตอนการปลูกสร้างบ้าน
  ก่อนจะซื้อบ้าน
  ตกแต่งบ้าน
  ดูแลรักษาบ้าน
  ลดค่าใช้จ่ายในบ้าน
  ออกแบบจัดสวน
  การขายบ้านหลังเก่า
  การย้ายบ้าน
  กฏหมายน่ารู้
  สินค้าราคาพิเศษ    หมวด
ก่อนจะซื้อบ้าน
หัวข้อสาระ


ซื้อบ้านเพื่ออยู่ในลักษณะลงทุนดีอย่างไร ทำไมถึงคุ้มสุดๆ….
สิ่งที่ควรตรวจสอบก่อนตัดสินใจซื้อคอนโด
ข้อจำกัดของระบบก่อสร้างบ้านแบบสำเร็จรูป
มาตรการส่งเสริมตลาดบ้านมือสอง
เรื่องที่ควรรู้ก่อนซื้อบ้าน
เอกสารหลักฐานที่ผู้กู้ต้องเตรียมก่อนยื่นกู้
การเลือกระยะเวลากู้ให้เหมาะสม
ซื้อบ้านมือสอง ต้องดูอะไรบ้าง
เส้นทางรถไฟฟ้าสายใหม่ 9 สาย
หลักปฎิบัติ 5 ประการ ....ก่อนกู้เงินซื้อบ้าน
หลักการวิเคราะห์สินเชื่อ
ประมาณเงินดาวน์และราคาบ้านที่จะซื้อได้
ตารางคำนวณเงินงวดผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ตรวจข้อมูลการเวนคืน ก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน
วิธีเลือกกู้ “ สินเชื่อ” ต่อเติม-ตกแต่งบ้าน
ถนนเศรษฐกิจเชื่อมสัมพันธ์ ไทย-ลาว-เวียดนาม
คุม18ถนนรอบสุวรรณภูมิ ห้าง-ตึกแถวหมดสิทธิเกิด
กทม.คุมเข้มระยะร่น15ม. ถนนวงแหวนอุตฯ-หลวงแพ่ง
สาระ "เมื่อคิดจะสร้างบ้าน"
ปฏิทินกิจกรรมอสังหาฯ
โครงข่ายการคมนาคมขนส่งในอนาคต
ฮวงจุ้ยกับการเลือกซื้อบ้าน
ประเมินรายได้ก่อนซื้อบ้าน รับมือดอกเบี้ยขาขึ้น
ฉลาดคิด.. พิจารณาซื้อบ้าน 5 ทำเลเด่น ตามแนวเส้นคมนาคมสายใหม่
ปัจจัยหลักตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน (ธอส.)
เคล็ด(ไม่)ลับ 20วิธีเลือกซื้อบ้านประหยัดพลังงาน
เรื่องที่ควรตรวจสอบ!! ก่อนเลือกซื้อโครงการ
คิดให้ดีก่อนเลือกซื้อ“บ้านสำเร็จรูป”
เคล็ด(ไม่)ลับวิธีเลือกซื้อบ้านประหยัดพลังงาน
เรื่องที่ควรตรวจสอบ.. ก่อนเลือกซื้อโครงการ
บ้านหรือที่อยู่อาศัยตรงกับทางสามแพร่งอยู่ได้หรือไม่?
ซื้อคอนโดฯอย่างมืออาชีพ
ข้อแนะนำ "การซื้อบ้าน"
ดู "ฮวงจุ้ย" พื้นฐาน
พื้นฐานความรู้สินเชื่อ
วิธีการประเมินเครดิตโดยผู้ให้กู้
พื้นฐานความรู้การรีไฟแนนซ์
คำนวณการรีไฟแนนซ์อย่างง่ายๆ
ข้อพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน
เคล็ด(ไม่)ลับ 20วิธีเลือกซื้อบ้านประหยัดพลังงาน
เรื่องที่ควรตรวจสอบ!! ก่อนเลือกซื้อโครงการ
เลือกซื้อบ้านอย่างไร ให้ได้ตามหลักฮวงจุ้ย
สคบ.แนะวิธี ไม่ให้ถูกเอาเปรียบ เมื่อเลือกซื้อ คอนโดฯ
เทคนิคเลือกซื้อห้องชุดใหม่
รูปแบบการซื้อขายบ้านมือสอง
10 ยุทธวิธีเลือกซื้อห้องชุดมือสอง
นาทีทองกู้ซื้อบ้าน/แบงก์ดัมพ์ดอกเบี้ย
วิธีการประเมินกำลังเงินว่าจะซื้อบ้าน และผ่อนบ้านได้หรือไม่
ข้อดีของการมีบ้านเป็นของตนเอง
ผ่อนแบบขั้นบันได-คงที่…อย่างไหนดี ?
เรื่องควรรู้…ก่อนซื้อบ้านระบบสำเร็จรูป
การประเมินราคาอสังหาฯ เรื่องพื้นฐานที่ควรรู้
ค่าใช้จ่ายในการกู้ซื้อบ้าน
หลัก 5 ประการก่อนกู้เงินซื้อบ้าน
ความหมายและการเลือกใช้ “อัตราดอกเบี้ย” ให้เหมาะสม
ข้อควรระวัง ในการซื้อบ้านจากการขายทอดตลาด
ซื้อบ้าน คือ การลงทุน?
10ข้อเตือนใจผู้บริโภค ก่อนซื้อบ้าน-คอนโดหลังแรก

        ผ่อนแบบขั้นบันได-คงที่…อย่างไหนดี ?

หมวด : ก่อนจะซื้อบ้าน    
จำนวนคนอ่าน 5808    

ผ่อนแบบขั้นบันได-คงที่…อย่างไหนดี ?

	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยในตลาดปัจจุบัน พอจะแบ่งออกได้ดังนี้
	1.อัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate Loan) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่กำหนด ณ 
ปัจจุบัน ตามประกาศของสถาบันการเงิน  ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นหรือลงได้ตามสถานการณ์ตลาดเงิน
หรือต้นทุนทางการเงินของสถาบันการเงิน  ส่วนจะปรับขึ้นหรือลงเมื่อใดนั้นไม่สามารถบอกได้ บางปีอาจมี
การปรับหลายครั้ง บางปีไม่มีการปรับเปลี่ยนเลยก็เป็นได้
	ในการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย จะส่งผลกระทบต่อเงินงวดที่ชำระในแต่ละเดือน โดยเฉพาะหาก
อัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นในภายหลัง เงินงวดที่ชำระรายเดือนเดิมอาจต้องมีการปรับสูงขึ้นได้
	2.อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Rate Loan)  มี 3 รูปแบบ ได้แก่
2.1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลากู้ หมายถึง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่หรือตายตัวตาม
ประกาศของสถาบันการเงิน ณ ขณะที่กู้ โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนขึ้นหรือลงตามสถานการณ์ตลาดเงินหรือต้น
ทุนทางการเงินของสถาบันการเงิน  เพราะฉะนั้น เงินงวดที่ชำระในแต่ละเดือนจะคง ที่ตลอดระยะเวลาที่ผู้กู้
เลือก 
2.2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะสั้นในช่วงแรกหลังจากนั้นเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว หมายถึง การ
กำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ระยะสั้น เช่น 1 ปี 2 ปี 3 ปี หรือ 5 ปีแรก หลังจากนั้นจะปรับเปลี่ยนเป็นอัตรา
ดอกเบี้ยแบบลอยตัว ซึ่งอาจจะสูงหรือต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยคงที่เดิมก็ได้ ตามสถานการณ์ตลาดเงินหรือต้น
ทุนทางการเงินของสถาบันการเงิน ณ ขณะนั้น
2.3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะสั้นแบบขั้นบันไดในช่วงแรกหลังจากนั้นเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว หมาย
ถึง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ระยะสั้น 1-5 ปี แต่ในระหว่างนี้อาจกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได 
เช่น คงที่ 3 ปี ปีที่ 1 เท่ากับ 3% ปีที่ 2 เท่ากับ 4% ปีที่ 3 เท่ากับ 5% หลังจากนั้นจะเปลี่ยนเป็นอัตราดอกเบี้ย
แบบลอยตัว ตามสถานการณ์ตลาดเงินหรือต้นทุนทางการเงินของสถาบันการเงิน ณ ขณะนั้น
	
3.อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะหนึ่งและปรับเป็นคงที่ใหม่ทุกรอบเวลา (Rollover Mortgage Loan) 
 หมายถึงอัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะหนึ่ง เช่น 3 ปี หรือ 5 ปี และปรับเป็นคงที่ใหม่ทุกรอบเวลา 3 หรือ 5 ปี 
ตลอดระยะเวลากู้ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แต่ละช่วงจะคงที่โดยอิงกับต้นทุนพันธบัตรที่วก 2.5% เช่น ถ้าต้นทุน
พันธบัตร 5 % อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะเท่ากับ 7.5% เป็นต้น

	เมื่ออัตราดอกเบี้ยมีให้เลือกใช้อย่างหลากหลายเช่นนี้  การจะเลือกใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบใด 
ขึ้นอยู่กับการวางแผนทางการเงินของผู้กู้เป็นหลัก	ถ้าหากต้องการความมั่นใจว่าจะไม่ได้รับกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ขึ้นลง การเลือกใช้อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ในระยะยาวๆจะทำให้
ผู้กู้สามารถวางแผนด้านการชำระเงินค่าบ้านได้อย่างชัดเจน และไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ย แต่ถ้าคิดว่าอัตราดอกเบี้ยมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปกว่าอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ในปัจจุบัน ก็
สามารถเลือกใช้อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวได้