- กระเบื้องปูพื้นที่มีผิวขรุขระ จะปูอย่างไร ไม่ให้มีน้ำขัง ? แล้วถ้าน้ำขัง จะมีตะไคร่ขึ้น
  - ต่อเติมอาคารใหม่ชิดอาคารเก่า …ระวังเข็มที่ตอกใหม่ ทำลายฐานรากเก่า
  - การซ่อมแซมบริเวณต่างๆ สำหรับติดตั้งระบบป้องกันการรั่วซึม
  - ขั้นตอนการปูกระเบื้องบริเวณห้องน้ำและห้องครัว
  - ขั้นตอนการปูกระเบื้องดินเผา
  - ขั้นตอนการปูกระเบื้องในสระว่ายน้ำ สปา เซาว์น่า
  - เลือกผู้รับเหมาฯ แต่งบ้าน ซ่อมบ้าน สร้างบ้าน ต้องรอบครอบ
  - ตารางแปลงหน่วย

More..